Balkony Praha - Smíchov - SVJ

Odborný posudek a zhodnocení stávajícího stavu balkónů

Celkový pohled Masivní koroze hlavních nosných prvků