SP Komendy Radomyšl

Popis: Stavební úpravy objektu Komendy v obci Radomyšl. Stropní konstrukci 1.NP tvoří trámový strop, který je uložen na středové vnitřní kamenné zdi a vnější příčné obvodové zdi ze stejného materiálu. Stropní konstrukci 2.NP tvoří vazné trámy krovu.  Trámy jsou uloženy pouze na vnějších podélných stěnách. Zdivo je provedeno z kamene na hliněnou maltu. Konstrukci krovu tvoří hambalková soustava, jejíž hlavní nosnou konstrukcí je rám tvořený ležatou stolicí.
Podrobnosti: Součástí dokumentace je pasport stavby, posudek stávajících konstrukcí a návrh na sanaci, nebo rekonstrukci dílčích konstrukčních prvků, nebo částí objektu. Z hlediska únosnosti a použitelnosti dle současných platných norem byl posouzen krov a stropní konstrukce na kterých jsou navrženy výstavní plochy.

P1010000.JPG P1010053.JPG