RD Husinec 18

Popis: Zhodnocení stávajícího stavu objektu, zaznamenání poruch a návrhy na opravu. Dům se nachází v uliční zástavbě těsně navazujících sousedních domů, cca 90m od domu Mistra Jana Husa.
Podrobnosti: Dům vykazuje velké náklony podélných obvodových stěn (kolem 7 cm/1m výšky) a tomu odpovídající trhliny v příčných stěnách. Stěny jsou původní, z neopracovaného kamene nepravidelných tvarů různé velikosti na hliněnou maltu. Krov je hambalkové soustavy na rozpon cca 10 m (značně poškozen). Na vlhkých částech zdiva jsou vykrystalizované soli.
 

DSCN2236.JPG Vysunutá kráčata Uhnilá zhlaví