Administrativní budova Těšovice

Popis: 
Jedná se o jednolodní objekt. Modulová délka budovy je 29,24 m, šířka je 9,73 m.  Stavba je částečně založena na monolitických železobetonových základových patkách a částečně na monolitických železobetonových úhlových zdech, výšky 4m. Nadzemní část stavby je navržena jako ocelová konstrukce se sendvičovým pláštěm. Konstrukci sedlové střechy tvoří ocelové vazníky. Vaznice jsou z profilů ZED (Metsec). Sklon sedlové střechy je 16°. 

 

1 2