ZOK systém s.r.o

Místo: Havlíčkův Brod
Popis: Novostavba výrobní haly, rozpon 25,13 m
Podrobnosti: Sklon střechy je 8°. Krytinu tvoří sendvičové panely PIR tl.100 mm, vaznice jsou z profilů ZED (Metsec). Opláštění stěn je provedeno sendvičovými panely PIR tl.100 mm na paždíky z uzavřených ocelových profilů RHS (panely jsou kladeny svisle, s krytým spojem). Konstrukce je navržena na požadovanou požární odolnost.

ZOK systém s.r.o.
Celkový pohled ZOK systém s.r.o.
Střešní ztužidlo ZOK systém s.r.o.
Střešní plášť